Selasa, 08 Januari 2013

JERNIHNO ATI


*Penghianat koen!
#Kok iso koen ngomong ngono!
*Iyo koen orep gendi?
#Indonesia
*Lapo koen merjuangno Islam gak pancasila?
#Lhe yo’opo arek iki!
#Agomomu opo?
*Islam
#Podo Islame ngono
#Terus salah ta aku merjuangno agomoku dhewe?
*Yo gak ngono cak!
#Saiki aku takok
#Indonesia iki bagian teko bumi gak?
*Iyo
#Terus bumi iki bagian teko alam semesta gak?
*Iyo
*Lapo koen takok ngono!
#Wes ta menengo sek, rungokno aku!
#Kabeh iku gawenane sopo?
*Kabeh iki seng gawe Tuhan cak!
#Seng gena koen ngomong!
#Tuhanmu sopo?
*Allah
#Yo wes Tuhane podo ngono!
*Lhe yo gak ngono cak!
*Terus pancasilae koen dekek endi?
#Lhe yo’opo arek iki!
#Sek ta aku takok!
#Pancasila iku ideologi opo gak?
*Yo ideologi cak!
#Koen iki gak pinter – pinter ae!
#Pancasila iku guduk ideologi!
#De’e mek dadi falsafah tok!
#Koen faham gak bedane karone?
*Gak cak!
#Mergane ngajio cek gak asal jeplak ae ngomonge!
#Nuduh wong sak karepan!
*Aku wes ngaji cak bendino!
#Ngaji politik wes gak?
*Opo mene iku!
*Ojok gawe istilah anyar koen!
#Lhe yo’opo arek iki!
#Dikandani kok cengkal!
#Pingin pinter gak?
*Yo pingin!
*Sek ojok ngejak ngaji sek koen!
*Aku wes pinter!
*Pancasila maeng yo’opo?
*Penghianat pancasila koen!
#Ojok khawatir cak!
#Bek Islam tegak gen Indonesia, pancasila kene akui dadi falsafah bangsa kok!
#Bahkan pancasila didekek gen tempat seng apik!
#Gak koyok saiki
#Pejabat – pejabat iku gendungi rakyate!
#Ngerampok alame dhewe gawe jenenge pancasila
#Thithik – thithik pancasila
#”Aku ngelakoni ngene iki amanahe pancasila”
#Padahal iku jalanno ideologi kapitalisme!
#wes ta sa’aken pancasila iki!
#Digawe alat penjajah ‘asu’ kapitalis gawe ngeruk alame awak dhewe
#Koen gak mangkel cak?
*Bek koyok ngono ceritane aku yo mangkel cak!
*Endi onok ceritane wong dirampok gak ngamuk?
*Tapi aku iso opo?
#Gelem’a berjuang?
*Yo’opo iku!
#Berjuang gawe ideologi Islam kanggo ngerubah Indonesia luweh berdaulat!
*Yo’opo iku?
#Gawe aktivitas politik!
#Berjuang yo gak ijenan cak!
#Perlu onok wadahe, yo iku gawe parte politik
#Tapi gak sembarang parte cak!
#Partene kudu gawe mabda’ Islam!
*Alah paleng yo podo ae!
*Ngomong parte ujung – ujunge mek gawe ngerebut kekuasan!
*Males aku!
#Lhe yo’opo arek iki!
#Dijelasno kok!
#Parte Islam iku gawe azas Islam lan merjuangno kemuliaan Islam
#Iku baru parte seng sip cak!
#Iso nyerdasno umat!
#Mreteli masalah teko oyote cak!
#Lan seng penting nyelesekno kabeh masalah gawe coro Islam!
#Gak seng liyo!
#Gen kene onok ngajine cak!
#Yo’opo gelem melok’a?
#Eman cak koen iki sek enom!
#Bek orepmu koen gawe merjuangno hal – hal seng gak jelas ngono iku rugi cak!
#opomane ngalang – ngalangi tegak’e hukume Pengeran
*Sek tak pikir – pikir!
#Koen peduli nasib bangsamu gak?
*Yo jelas pedulilah!
#Ngajio!
#Engkok koen diajari yo’opo iso pinter dadi pemimpin nang ngarep
#Wes ta kakean mikir iki!
#Ayo melok ngaji!
#Cek utekmu isine gak fitnah tok ae!
#Koen yo kudu eleng bek orep iki gak melok duwe!
*Yo wes aku melok ngaji
*Aku pingin iso mikir jernih gawe Islam
*Sepurone cak yo aku wes nuduh koen seng nggak – nggak
#Yo gak po po
*Suwon cak koen gelem sabar jelasno seng bener nang aku
*Aku saiki wes sadar cak!
#Alhamdulillah bek ngono
#Ayo ngaji!
*Ayo.....

3/1/2013

Tidak ada komentar:

Posting Komentar